Implementatie OKC2025
met NVLO

De basis voor jouw ontwikkeling als OK-professional
Zicht op al jouw relevante leergerelateerde events, voortgang en ontwikkelresultaten.

Operatie verpleegkundige

Als operatieverpleegkundige bereid je operaties in een ziekenhuis voor en assisteer je de specialist tijdens operaties. Ook stel je patiënten van tevoren gerust en draag je zorg voor een goede begeleiding van de patiënt tijdens de operatie.
Aan je werk zitten heel verschillende aspecten: bijvoorbeeld organisatie, begeleiding, techniek en omgaan met patiënten. De werkzaamheden zijn steeds anders.
Je werkt in het ziekenhuis. Binnen je baan zijn er allerlei doorgroeimogelijkheden!

Opleidingseisen »

Anesthesie verpleegkundige

Als anesthesieverpleegkundige controleer je voor de operatie alle benodigde apparatuur en assisteer je de anesthesist bij het onder narcose brengen van de patiënt of bij het aanbrengen van plaatselijke verdoving.Ook bewaak en begeleid je de patiënt voor, tijdens en na de operatie.
Het werk is niet voorspelbaar en de meeste narcosefouten worden gemaakt bij eenvoudige operaties. Kun jij alert blijven?

Opleidingseisen »

Recoveryverpleegkundige in ziekenhuis

Een recoveryverpleegkundige (ook wel verkoeververpleegkundige of verpleegkundige verkoeverkamer) is een verpleegkundige die werkzaam is op de verkoeverkamer of de PACU-afdeling (Post-Anesthesia Care Unit) in een ziekenhuis. De recoveryverpleegkundige begeleidt de patiënt voor en na een ingreep, monitort diens toestand en treft de nodige maatregelen wanneer postoperatieve problemen optreden. In de verkoeverkamer, ook wel de uitslaapkamer of recovery room genoemd, komt een patiënt bij van een anesthesiologische en/of chirurgische behandeling. Na een kort verblijf op de verkoeverkamer wordt de patiënt meestal overgebracht naar de verpleegafdeling of naar de intensive care. De PACU is een soort uitslaapkamer voor patiënten die intensievere bewaking nodig hebben. Hier verblijven ze vaak langer en worden ze door speciaal opgeleide anesthesiologen begeleid.

Opleidingseisen »

CSA kundige

Tijdens de MBO-opleiding Medewerker Steriele Medische Hulpmiddelen (SMH) leer je alles wat je moet weten om medische hulpmiddelen te steriliseren.
Artsen en verpleegkundigen gebruiken bij operaties en onderzoeken medische hulpmiddelen. Als je als kudige medewerker steriele medische hulpmiddelen (SMH) aan het werk gaat, reinig, desinfecteer en steriliseer je deze gebruikte medische hulpmiddelen. Zo kunnen ze weer veilig worden gebruikt voor een volgende operatie.

Opleidingseisen »

OKC2025 en Innovatie

De snelheid waarmee zich in de wereld om ons heen veranderingen voltrekken, is exponentieel gegroeid. Niet eerder is menskracht op zo’n grote schaal uitgedaagd om zich aan te passen aan deze veranderende omgeving. Verbeteren en vernieuwen is op tal van onderdelen niet meer afdoende om een passend antwoord te kunnen vinden op deze veranderingen. Het vraagt van mensen een innovatieve grondhouding waarbij loslaten als kerncompetentie op de voorgrond treedt. Innovatiekracht uit zich in Toekomstdenken. Het zijn de organisaties die vanuit dit Toekomstdenken in staat zijn om naast het nu, ook straks en later tijdig te duiden, wie het verschil maakt.

Het programma OKC2025 speelt actief in op deze ontwikkeling door SAMEN met het werkveld te werken aan een dynamisch curriculum wat zich kenmerkt door flexibilisering en modulaire opbouw waardoor steeds tijdig kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen in de beroepspraktijk (zie ook okmanagement.nl/OKC2025

Disclaimer

Aan niets op deze site of pagina kan enige vorm van rechten worden ontleend. Deze pagina is slechts bedoeld om een indruk te geven over de mogelijkheden en voordelen die de MijnSkillPaspoort kan geven. (geen limitatieve opsomming).

© Op de naam, beeldmerk en het concept geldt een copyright dat eigendom is van MySkillPassport BV.

LVO

De LVO vertegenwoordigt bijna de helft van de beroepsgroep van operatieverpleegkundigen. Via de Nu'91 worden de belangen voor onze doelgroep vertegenwoordigd in de CAO onderhandelingen.
Daarnaast is de LVO nauw betrokken bij ontwikkelingen buiten onze landgrenzen door deelname aan internationale activiteiten en zitting in Europese beroepsorganisaties. In 2017 bestond de LVO veertig jaar.

LVO en OKC2025

De ontwikkeling van het vak Operatieve Zorg en Technieken bevindt zich in een nieuwe fase. We maken ons op voor een transitie van invasieve chirurgie via minimaal invasieve chirurgische interventies naar non-invasieve chirurgische interventies. Robotchirurgie en nanotechnologie zijn de voorbode van een nieuw tijdperk.
Waarbij de combinatie van deze twee tot Nano-robot-chirurgie de wereld van de operatieverpleegkundige volledig omkeert. Reden te meer om aan te haken bij het programma OKC2025 waarin we samen op zoek gaan – Expeditie-leren® – naar de nieuwe toekomst van leren en werken binnen het OKC.

NVAM

De Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft een gevalideerd beroepsprofiel voor anesthesieverpleegkundigen ontwikkeld. Het profiel wordt in Nederland als maatgevend voor het beroep beschouwd. De NVAM herziet het beroepsprofiel regelmatig. Het beroepsprofiel sluit zo aan bij actuele ontwikkelingen binnen het beroep en is richtinggevend.
De NVAM heeft er voor gekozen om de collectieve belangenbehartiging voor haar leden te verzorgen via de vakbond NU'91. (www.nu91.nl) Het gaat hierbij om zaken als de CAO en arbeidsvoorwaarden zoals het functiewaarderingssysteem FWG 3.0. Adressen en telefoonnummers van bestuursleden en regiovertegenwoordigers zijn te vinden in het Nederlands Tijdschrift Voor Anesthesiemedewerkers (NTVA) en op deze site. Op 1 januari 2017 waren ongeveer 1900 anesthesieverpleegkundigen aangesloten bij de NVAM. Dit betekent dat de beroepsgroep een hoge organisatiegraad heeft.

NVAM en OKC2025

Het vakgebied van Anesthesiologische Zorg en Technieken is al langere tijd fors in transitie en beweegt nu zelfs in de richting van een nog grotere transformatie. Anesthesie maakt plaats voor hele andere manieren om het mogelijk te maken geopereerd te worden of verlost te worden van ondragelijke pijnen. Nieuwe rollen in het beroepsdomein van Anesthesiologische Zorg en Technieken zijn de voorbode van een nieuwe tijd waarin we samen op zoek gaan – Expeditie-leren® - naar de nieuwe toekomst van leren en werken binnen het OKC.

BRV

De Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen is een vereniging voor verpleegkundigen met belangstelling voor de postoperatieve zorg. Via deze website kunt u het laatste nieuws, standpunten en informatie over opleidingen lezen. Als lid ontvangt u 5 keer per jaar het tijdschrift “Waking Up” en toegang tot ons digitaal naslagwerk: www.brvkompas.nl Door u aan te sluiten bij de BRV ondersteunt u de professionalisering en de erkenning van de Recovery verpleegkundige als gedifferentieerd verpleegkundige. Hoe meer leden de vereniging heeft, des te duidelijker kan zij haar stem laten horen. Uw lidmaatschap levert u natuurlijk ook een groot aantal voordelen op. U krijgt korting op toegang tot symposia, congressen en workshops. Ook bent u er dan van verzekerd dat u op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen en nieuwtjes op recovery gebied. De BRV is aangesloten bij NU’91 en heeft zo inspraak bij de Cao-onderhandelingen en kan tevens gebruik maken van vakbondsfaciliteiten, zoals de verlofregeling.

BRV en OKC2025

Het vakgebied van Recovery Zorg en Technieken ontwikkelt zich in hoog tempo tot een volwaardig beroepsdomein waarin de zorg voor stabiliseren binnen en buiten het OKC meer en meer het werkterrein van de Recovery Verpleegkundige wordt. Met steeds meer raakvlakken en overlap met Acute Zorg Transferverpleegkunde en Preventieve Acute Wijkzorgverpleegkunde. Beroeps- en opleidingsprofielen die niet geboren zijn en als zodanig in het leerlandschap OKC hun weg moeten gaan vinden. Maar dat ze eraan komen staat als een paal boven water. Nieuwe rollen in het beroepsdomein van Recovery Zorg en Technieken zijn de voorbode van een nieuwe tijd waarin we samen op zoek gaan – Expeditie-leren® - naar de nieuwe toekomst van leren en werken binnen het OKC.

SVN

Sterilisatie Vereniging Nederland (SVN) is een vereniging die het vergroten van kennis, deskundigheid, innovatie, kwaliteit en professionaliteit op het gebied van desinfectie, reiniging, sterilisatie, beheren en transporteren van medische hulpmiddelen nastreeft. SVN wil zich op krachtige wijze positioneren in de Nederlandse gezondheidszorg. Daarbij wil SVN haar leden ondersteunen en stimuleren en de onderlinge contacten bevorderen. De vijf speerpunten van SVN zijn het samenbrengen van kwaliteit en efficiency, een toegankelijk kennisplatform, ontwikkeling MSMH, meedoen aan internationale ontwikkelingen en samenwerkingsverbanden uitbreiden en verstevigen.

SVN en OKC2025

Het vakgebied van Steriliseren in het bijzonder ook Sterilisatie Zorg en Technieken ontwikkelt zich in snel tempo tot een geheel nieuw vakgebied. Zorgtechnologie heeft daarbij een grote rol gespeeld en zal ook de komende jaren deze rol blijven spelen. Steeds snellere beroepsinnovaties maken ook van de centrale sterilisatiemedewerker een reiziger op pad naar de toekomst van de Zorg in Nederland. Nieuwe rollen in het beroepsdomein van Centrale Sterilisatie Zorg en Technieken zijn de voorbode van een nieuwe tijd waarin we samen op zoek gaan – Expeditie-leren® - naar de nieuwe toekomst van leren en werken binnen het OKC.